Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z roku 2001

Nr

Z dnia

W sprawie

177/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

176/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

175/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Architektury

174/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie wyboru Rektora, prorektorów, dziekana i prodziekanów oraz senatorów Politechniki Warszawskiej

173/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie zmiany Statutu Politechniki Warszawskiej

172/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie podjęcia prac nad uczelnianym regulaminem wynagradzania

171/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie prowizorium budżetowego w działalności dydaktycznej oraz Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów na rok 2002

170/XLIV/2001

20.12.2001 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego PW na rok 2001

169/XLIV/2001

21.11.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

168/XLIV/2001

21.11.2001 r.

w sprawie poparcia inicjatywy nadania jednej z ulic Warszawy imienia Jana Podoskiego

167/XLIV/2001

21.11.2001 r.

w sprawie przedstawienia opinii publicznej oraz właściwym władzom państwowym i samorządowym wniosku zmierzającego do budowy pomnika Stanisława Staszica na Placu Politechniki w Warszawie

166/XLIV/2001

21.11.2001 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2002-2003

165/XLIV/2001

21.11.2001 r.

w sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2001

164/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie wyróżnienia Rektora Politechniki Warszawskiej

163/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

162/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

161/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Świętokrzyską

160/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

159/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

158/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym

157/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie kształcenia w zakresie informatyki i informatyzacji Uczelni

156/XLIV/2001

17.10.2001 r.

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

155/XLIV/2001

19.09.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowską

154/XLIV/2001

19.09.2001 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2001

153/XLIV/2001

19.09.2001 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

152/XLIV/2001

19.09.2001 r.

w sprawie oceny działalności Rektora i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Uczelni

151/XLIV/2001

19.09.2001 r.

w związku z zamachami terrorystycznymi w USA dokonanymi w dniu 11 września 2001r.

150/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w związku z ustanowieniem Fundacji Rektorów Polskich

149/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Wojskową Akademię Techniczną

148/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

147/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

146/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

145/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

144/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie zmiany składu Jury Nagrody Siemensa

143/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

142/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową

141/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową.

140/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z zagraniczną instytucją naukową.

139/XLIV/2001

21.06.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

138/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Geodezji i Kartografii

137/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

136/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska

135/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Kształcenia na Odległość

134/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2001

133/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za 2000 rok i podziału zysku netto za 2000 rok

132/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rektora z wykonania planu rzeczowo-finansowego Politechniki Warszawskiej za 2000 r.

131/XLIV/2001

20.06.2001 r.

w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej Senatu

130/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

129/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

128/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

127/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie wyodrębnienia Muzeum Politechniki Warszawskiej z Biblioteki Głównej PW

126/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

125/XLIV/2001

16.05.2001 r.

w sprawie przystąpienia Politechniki Warszawskiej do Porozumienia Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w sprawie jakości kształcenia

124/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

123/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie flagi Politechniki Warszawskiej

122/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie ratyfikowania Porozumienia między KRASP i Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 30 września 2000 r., dotyczącego nowej formuły egzaminów maturalnych, oraz ustalenia zasad przyjęć na studia w okresie przejściowym

121/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie ustalenia zasad podziału dotacji na badania własne

120/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2001

119/XLIV/2001

25.04.2001 r.

w sprawie zmiany zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2001 roku zawartych w uchwale Senatu PW nr 88/XLIV/2000 z dnia 13 grudnia 2000 roku

118/XLIV/2001

21.03.2001 r.

sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

117/XLIV/2001

21.03.2001 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

116/XLIV/2001

21.03.2001 r.

w sprawie wprowadzenia w Politechnice Warszawskiej zaocznych studiów inżynierskich na odległość

115/XLIV/2001

21.03.2001 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej

114/XLIV/2001

21.03.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

113/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

112/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

111/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

110/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

109/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie utworzenia ośrodka promocji badań

108/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie powołania uczelnianego centrum badawczego

107/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

106/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie działalności międzynarodowej Politechniki Warszawskiej

105/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

104/XLIV/2001

21.02.2001 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

103/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

102/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

101/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

100/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

99/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku

98/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie udzielenia zgody na utworzenie Uczelnianego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych oraz wyrażenia pozytywnej opinii o jego regulaminie organizacyjnym

97/XLIV/2001

17.01.2001 r.

w sprawie skutków nie przekazania przez Rząd dotacji MEN w zapowiedzianej wysokości w 2000 r.