Uchwała nr 130/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny pieniężnej na rzecz Wydziału Elektrycznego od 5 firm Grupy Elektrim, w tym od:

Zespołu Elektrowni PAK - 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Elektrim Kable - 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Elektrim Volt - 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
RAFAKO - 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych),
Elektrim-Megadex - 60.000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki