Uchwała nr 163/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Zdzisława Pawlaka postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki