Uchwała nr 124/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmian w składzie komisji senackich

Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l i § 43 ust. 2 Statutu PW, w związku z wyborem nowych przedstawicieli studentów do Senatu Politechniki Warszawskiej, dokonuje zmian w składzie komisji senackich, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały nr 124/XLIV/01 Senatu PW
z dnia 25.04.2001r.

zmiany w składzie stałych komisji senackich

odwołane ze składu:

powołane do składu:

Komisja ds. Organizacji Uczelni

 

- Marek Amrozy

- Jacek Dobraczyński

- Paweł Czachowicz

- Artur Olczak

- Krzysztof Paź

- Piotr Zapaśnik

 

 

Komisja ds. Kształcenia

 

- Agnieszka Szajewska

- Robert Brzozowicz

- Aleksandra Sokołowska

- Danuta Kulbik

- Piotr Siwek

- Izabela Paduch

 

 

Komisja ds. Mienia i Finansów

 

- Mariusz Popik

- Krzysztof Paź

- Marek Amrozy

- Jacek Dobraczyński

 

 

Komisja ds. Nauki

 

- Aleksandra Sokołowska

- Artur Koziński

- Artur Olczak

- Andrzej Olsztyński

 

 

Komisja ds. Kadr

 

- Aleksandra Sokołowska

- Piotr Zapaśnik

 

 

Komisja ds. Współpracy z Zagranicą

 

- Paweł Czachowicz

- Paweł Jaworski

- Agnieszka Szajewska

- Izabela Paduch

 

 

Komisja ds. Rozwoju Kampusów Akademickich

 

- Kazimierz Mierzejewski

- Robert Brzozowicz

 

 

Komisja ds. Historii i Tradycji

 

- Paweł Czachowicz

- Danuta Kulbik

- Piotr Siwek

- Piotr Zapaśnik