Uchwała nr 145/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Wrocławską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Andrzeja Wiszniewskiego, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Wrocławskiej.

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski