Uchwała nr 176\XLIV\2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

  Działając na podstawie § 160 ust. 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej powołuje Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną na okres od dnia l stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. w następującym składzie:

prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski, Prorektor PW

- przewodniczący Komisji

doc. dr Bohdan Utrysko

- sekretarz Komisji

dr inż. Leszek Cybula

- członek Komisji

dr inż. Maria Krystyna Bukowska

- członek Komisji

mgr inż. Stefan Oksiuta

- członek Komisji

dr inż. Adam Woźniak

- członek Komisji

dr inż. Henryk Winek

- członek Komisji

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki