Uchwała nr 105/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie wniosków o nadanie medali Komisji Edukacji Narodowej

Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia pozytywnie zaopiniować wnioski o przyznanie medali Komisji Edukacji Narodowej pracownikom PW, wymienionym w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały Senatu PW
nr 105/XLIV/2001

MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ

 1. dr Maria Łojewska-Krawczyk
 2. prof. nzw. dr hab. Daniela Buza
 3. prof. dr hab. inż. Grzegorz Chrabczyński
 4. prof. dr hab. Roman Domański
 5. prof. dr hab. Stanisław Mańkowski
 6. prof. nzw. dr hab. Jacek Czajewski
 7. prof. dr hab. Andrzej Jakubowski
 8. prof. dr hab. Krzysztof Patorski
 9. prof. dr hab. Włodzimierz Emil Martinek
 10. prof. dr hab. Zbigniew Smalko
 11. prof. dr hab. Jerzy Bałdyga
 12. prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
 13. prof. dr hab. Kazimierz Mikołajuk
 14. prof. dr hab. Urszula Domańska-Żelazna
 15. prof. nzw. dr hab. Konstanty Skalski
 16. prof. nzw. dr hab. Alfred Zagórski
 17. dr inż. Andrzej Muster
 18. mgr inż. arch. Witold Thumenas
 19. prof. nzw. dr hab. Jerzy Piotrowski
 20. prof. dr hab. Stanisław Pisarczyk
 21. dr inż. Zygmunt Bohdan Michnowski
 22. doc. dr hab. inż. Witold Pogorzelski
 23. dr inż. Ryszard Preuss
 24. prof. dr hab. Marcin Kazimierz Leonowicz
 25. dr inż. Marian Dołowy
 26. mgr inż. Grażyna Zofia Martusewicz-Właź