Uchwała nr l23/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 25 kwietnia 2001 r.

w sprawie flagi Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej:

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu PW nr 123/XLIV/01
z dnia 25.04.2001 r.


Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu PW nr 123/XLIV/01
z dnia 25.04.2001 r.

ZASADY
UŻYWANIA FLAGI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

  1. Flaga Politechniki Warszawskiej jest podnoszona na terenie Uczelni przy podniosłych okazjach narodowych i uczelnianych, w tym podczas Narodowego Święta Niepodległości i Święta Narodowego Trzeciego Maja, w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniu uroczystej inauguracji roku akademickiego.
  2. Flaga Politechniki Warszawskiej może być także podnoszona podczas imprez organizowanych na terenie Uczelni lub podczas imprez z udziałem oficjalnych przedstawicieli PW - poza terenem Uczelni.
  3. Podczas spotkań oficjalnych przedstawicieli PW, w kraju lub za granicą, z udziałem osób pełniących funkcje państwowe lub samorządowe albo ważnych osobistości zagranicznych, może być używana miniatura flagi Politechniki Warszawskiej.
  4. O użyciu flagi Politechniki Warszawskiej oraz jej miniatury decyduje Rektor PW.