Uchwała nr 177/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy KWH Pipe Poland Sp. z o.o. w kwocie 50.215,20 zł (pięćdziesiąt tysięcy dwieście piętnaście złotych i dwadzieścia groszy) na rzecz Wydziału Inżynierii Środowiska.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki