Uchwała nr 126/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr l01/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem l października 2001 r., Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki