Uchwała nr 162/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Łódzką

  Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Rogera Keey'a postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Łódzkiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki