Uchwała nr 175/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 grudnia 2001 r.

w sprawie uruchomienia I stopnia studiów w ramach Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Architektury

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem l października 2002 r., I stopnia studiów w ramach Elastycznego Systemu Studiów Trzystopniowych na Wydziale Architektury.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki