Uchwała nr 156/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie zgłoszenia kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie art. 39 ust. l ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) zgłasza następujących kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej:

prof. dr hab. Marka Dietricha
prof. dr hab. Bohdana Macukowa
prof. dr hab. Ireneusza Strzalkowskiego
prof. dr hab. Marka Witkowskiego.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki