Uchwała nr 144/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany składu Jury Nagrody Siemensa

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz protokołu podpisanego przez Siemens AG i Politechnikę Warszawską w dniu 17 maja 1995r. zmienia skład Jury Nagrody Siemensa ustalony uchwałami nr 110/XLIV/95 z dnia 28 czerwca 1995 r. i 138/XLIV/98 z dnia 17 grudnia 1998 r. na następujący:

Przewodniczący - Rektor Politechniki Warszawskiej członkowie:

  1. mgr inż. Zbigniew Bicki Prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
  2. prof. Tadeusz Łobos Politechnika Wrocławska
  3. prof. Jan Chojcan Politechnika Śląska
  4. prof. Marcin Chrzanowski Politechnika Krakowska
  5. prof. Jan Krysiński Politechnika Łódzka
  6. prof. Jacek Marecki Politechnika Gdańska
  7. mgr inż. Karol Romanowski Prezes Siemens Sp.z o.o. w Polsce
  8. prof. Władysław Włosiński Politechnika Warszawska

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski