Uchwała nr 160/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 października 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 12 Statutu PW postanawia nadać Profesorowi Maciejowi Władysławowi Grabskiemu tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki