Uchwała nr 129/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 16 maja 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 12 Statutu PW, po zapoznaniu się z działalnością i dorobkiem naukowym prof. Macieja W. Grabskiego, postanawia wszcząć postępowanie o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej i zwrócić się do Senatów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Śląskiej o opinie wspomagające.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki