Uchwała nr 155/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Częstochowską

   Senat Politechniki Warszawskiej, po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Etienne Aernoudta postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki