Uchwała nr 151/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2001 r.

w związku z zamachami terrorystycznymi w USA dokonanymi w dniu 11 września 2001r.

  Senat Politechniki Warszawskiej do głębi wstrząśnięty atakami, które miały miejsce w dniu 11 września 2001 roku w Stanach Zjednoczonych wyraża najwyższe oburzenie wobec tego zbrodniczego aktu terroryzmu. Szczególnie dramatyczne jest to, że doszło do zamordowania tysięcy niewinnych ludzi przy wykorzystaniu jako narzędzia samolotów cywilnych z pasażerami na pokładzie. W ten sposób produkty wysokich technologii będące wybitnym dziełem inżynierskiego kunsztu, które miały służyć człowiekowi, w szale zniszczenia skierowano przeciwko niemu i obrócono wniwecz. Bezprzykładna zbrodnia terrorystów, uderzająca w fundamenty cywilizacji stworzonej przez człowieka, musi stanowić wielką przestrogę przed podobnymi aktami szaleństwa zagrażającymi ludzkości katastrofą o wymiarze ogólnoświatowym.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki