Uchwała 113/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Krakowską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Artura Wieczystego, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki