Uchwała nr l39/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Arris Interactive w postaci zestawu sprzętu video oraz serveru z konwerterem o łącznej wartości 189.997,65 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 65 groszy) na rzecz Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr Stanisław Bolkowski