Uchwała nr 118/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2001 r.

sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Banku PEKAO S.A. w kwocie 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) na rzecz Politechniki Warszawskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki