Uchwała nr 104/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie wniosków o nadanie orderów i odznaczeń

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. 2 pkt i Statutu PW, postanawia wystąpić z wnioskami przedstawionymi przez Rektora o nadanie Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Zasługi pracownikom PW, wymienionym w wykazach stanowiących załączniki do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik nr l do uchwały Senatu PW
nr 104/XLIV/2001

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 1. prof. dr hab. Jan Maksymiuk
 2. prof. dr hab. Jerzy Maryniak
 3. prof. dr Eugeniusz Ratajczyk
 4. prof. dr inż. Maciej Szafarczyk

KRZYŻ KAWALERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

 1. prof. dr hab. inż. Maciej Antoni Bossak
 2. prof. nzw. dr hab. Lucjan Dąbrowski
 3. prof. dr hab. Leon Gradoń
 4. mgr inż. Marek Gutkowski
 5. prof. dr hab. Mieczysław Kaczorowski
 6. prof. dr hab. Krzysztof Józef Kędzior
 7. prof. dr hab. Włodzimierz Kurnik
 8. prof. nzw. dr hab. Mirosław Mojski
 9. prof. dr hab. Bogdan Nowicki
 10. dr Jerzy Wiktor Paczyński
 11. dr Zygmunt Trzaska-Durski
 12. prof. dr hab. Tadeusz Wierzchoń
 13. prof. dr hab. Stefan Wrona
 14. 14.prof. dr hab. Marek Cezary Żochowski
 15. prof. nzw. dr hab. Wojciech Żółtowski

Załącznik nr 2 do uchwały Senatu PW
nr 104/XLIV/200l

ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. dr inż. Jerzy Ryszard Arendarski
 2. dr inż. Andrzej Zbigniew Bacia
 3. prof. nzw. dr hab. Jerzy Banaszek
 4. dr inż. Jerzy Jan Bielanik
 5. dr inż. Maciej Sylwester Bodnicki
 6. dr inż. Wiesław Lech Brociek
 7. dr inż. Jacek Wiesław Cichocki
 8. prof. nzw. dr hab. Andrzej Mieczysław Dąbrowski
 9. prof. nzw. dr hab. Zbigniew Maria Dąbrowski
 10. 10.dr hab. inż. Marek Przemysław Dobosz
 11. 11.dr Sergiusz Dzierzgowski
 12. 12. dr inż. Grażyna Matylda Gortat
 13. 13. prof. nzw. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 14. dr Irena Teresa Gronowska
 15. dr hab. inż. Jerzy Marian Iwaszko
 16. mgr inż. Barbara Grażyna Janczak-Krawczyńska
 17. dr inż. Krystyna Wiktoria Jankowska
 18. dr inż. Barbara Jaworowska
 19. prof. dr hab. Kazimierz Maksymilian Jaworski
 20. dr hab. inż. Grzegorz Eugeniusz Jemielita
 21. dr inż. Zenon Andrzej Kaczyński
 22. prof. dr hab. Marian Piotr Kaźmierkowski
 23. dr inż. Lech Konrad Konopiński
 24. dr inż. Tomasz Kosiło
 25. dr inż. Andrzej Kulig
 26. dr Piotr Wojciech Kurek
 27. mgr inż. Halina Lisicka
 28. prof. dr hab. Józef Lubacz
 29. mgr inż. Włodzimierz Piotr Macewicz
 30. prof. dr hab. Alina Maciejewska
 31. prof. nzw. dr hab. Michał Malinowski
 32. mgr Bogdan Moller
 33. dr inż. Wiesław Stanisław Mościcki
 34. prof. dr hab. Jan Jerzy Mulawka
 35. prof. nzw. dr hab. Jan Marian Pluta
 36. dr inż. Grzegorz Antoni Płoszajski
 37. dr inż. Zbigniew Pochanke
 38. dr inż. Mirosława Eleonora Roszczyk
 39. dr Krystyna Anna Serwin-Jakubowska
 40. dr Jan Stefan Samsonowicz
 41. inż. Władysław Siemianowski
 42. dr inż. Piotr Marian Sierputowski
 43. dr inż. Ludwik Jacek Synoradzki
 44. dr inż. Aleksander Sylwester Szulczyk
 45. dr inż. Jan Szymczyk
 46. mgr inż. Maciej Jan Świątecki
 47. dr Zbigniew Turowski
 48. dr inż. Jakub Wierciak
 49. prof. nzw. dr hab. Krzysztof Wilczyński
 50. mgr Jan Grzegorz Zaleski

Załącznik nr 3 do uchwały Senatu PW
nr 104/XLIV/2001

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. Zbigniew Jan BARGIEŁ
 2. Genowefa BĄK
 3. Elżbieta BONIECKA
 4. dr Krzysztof Włodzimierz CHODNIKIEWICZ
 5. mgr inż. Anna CHUDAN
 6. dr Marek DĄBROWSKI
 7. dr inż. Andrzej Benedykt GARBACZ
 8. dr inż. arch. Anna Małgorzata GRABOWSKA
 9. dr hab. inż. Michał Andrzej HAĆ
 10. dr inż. Marianna JACYNA
 11. dr inż. Marek KAPELA
 12. dr Krystyna Barbara KARDASZ
 13. Małgorzata Ewa KIERZKOWSKA-STANCLIK
 14. dr Marek KOWALSKI
 15. dr inż. arch. Robert Marian KUNKEL
 16. Zbigniew Andrzej mądry
 17. dr Juliusz Stefan MODZELEWSKI
 18. dr inż. arch. Piotr Jerzy MOLSKI
 19. mgr Henryk MROZIŃSKI
 20. dr Edward Stanisław MULAS
 21. Andrzej Waldemar ORŁOWSKI
 22. dr Blandyna Anna OSOWIECKA
 23. prof. nzw. dr hab. Jerzy Edmund POKOJSKI
 24. dr inż. Andrzej Wacław REŃSKI
 25. Grażyna ROGALSKA
 26. mgr Krzysztof STANISŁAWSKI
 27. Joanna Iwona SUCHECKA
 28. mgr inż. arch. Adam Jan SUFLIŃSKI
 29. Andrzej Stanisław SUNDERLAND
 30. Barbara SYMKO
 31. dr inż. Leszek TARGOWSKI
 32. dr inż. arch. Ewa WIDERA-MARUSZYŃSKA
 33. mgr Lech Waldemar ZAGUMNY

BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

 1. Janina Wiesława CHMIELAK
 2. mgr inż. Zdzisław DĄBROWSKI
 3. dr inż. Jan IRCHA
 4. Alina Maria KRĘCISZ
 5. Kazimierz Andrzej NOWAKOWSKI
 6. Barbara Teresa RYBACKA
 7. Ewa Elżbieta SZCZEPANIAK