Uchwała nr 154/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 19 września 2001 r.

w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Uczelni za rok 2001

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust.2 pkt l Statutu PW w związku z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591), jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za rok 2001 wybiera FINANS-SERVIS Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Spółka z o.o. w Warszawie GRUPA FINANS-SERVIS.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki