Uchwała nr 117/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie uruchomienia Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW oraz w związku z uchwałą Senatu PW nr 101/XLIII/98 z dnia 25 marca 1998 r., wyraża zgodę na uruchomienie z dniem l października 2001 r., Elastycznego Systemu Studiów Dwustopniowych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Płocku.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki