Uchwała nr 99/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Budownictwa Mechaniki i Petrochemii w Płocku

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie Zakładu Matematyki i Fizyki na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Płocku.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki