Uchwała nr 109/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie utworzenia ośrodka promocji badań

  Działając na podstawie § 40 ust. 2 i 3 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na utworzenie Ośrodka Promocji Badań na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych oraz upoważnia Rektora PW do nadania wymienionemu ośrodkowi regulaminu organizacyjnego w oparciu o ramowy regulamin ośrodka promocji badań określony w załączniku nr 3 do uchwały Senatu PW nr 43/XLIII/97 z dnia 28 maja 1997 r. w sprawie zasad organizacji badań naukowych w Politechnice Warszawskiej finansowanych ze środków własnych Uczelni.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki