Uchwała nr 137/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na następujące zmiany w Instytucie Technologu i Organizacji Produkcji Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej:

  1. zmianę nazwy Instytutu Technologii i Organizacji Produkcji Budowlanej na Instytut Inżynierii Produkcji Budowlanej i Zarządzania,
  2. zniesienie w Instytucie o którym mowa w pkt. l zakładów:

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki