Uchwała nr 100/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Alcatel Setel Sp. z o.o. w postaci sprzętu komputerowego o wartości 156.830,46 zł (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści złotych i czterdzieści sześć groszy) na rzecz Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki