Uchwała nr 103/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Warszawską

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 12 Statutu PW postanawia nadać Profesorowi Jerzemu Sołtanowi tytuł doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki