Uchwała nr 149/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Wojskową Akademię Techniczną

  Senat Politechniki Warszawskiej na podstawie znajomości dorobku naukowego profesora Janusza Przemienieckiego, doktora honoris causa Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Wojskowej Akademii Technicznej.

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski