Uchwała nr l68/XLIV/200l

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie poparcia inicjatywy nadania jednej z ulic Warszawy imienia Jana Podoskiego

  Działając na podstawie § 13 Statutu PW Senat Politechniki Warszawskiej postanawia udzielić poparcia inicjatywie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji nadania jednej z ulic Warszawy imienia Jana Podoskiego, absolwenta i długoletniego profesora Politechniki Warszawskiej, jej Doktora Honoris Causa, Obywatela Honorowego m. st. Warszawy, zasłużonego dla Kraju żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, wiezionego w okresie stalinowskim.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki