Uchwała nr 150/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w związku z ustanowieniem Fundacji Rektorów Polskich

  W związku z ustanowieniem w dniu 7 czerwca 2001 r., w murach Politechniki Warszawskiej, przez grono kilkudziesięciu rektorów, Fundacji Rektorów Polskich z tymczasową siedzibą w PW, Senat - po zapoznaniu się z misją i Statutem Fundacji - wita tę inicjatywę, podkreślając jej znaczenie dla rozwoju szkolnictwa wyższego, nauki i kultury narodowej.

  Wybór miejsca i terminu zwołania zgromadzenia założycielskiego fundatorów, wpisując się w obchody Roku Jubileuszowego 175-lecia tradycji naszej Uczelni, nawiązuje do jej historycznej tożsamości, jako instytucji akademickiej obecnej w życiu publicznym.

  Biorąc to pod uwagę, Senat postanawia, że - podobnie jak to ma miejsce w przypadku niektórych innych instytucji i organizacji - Politechnika Warszawska zapewni Fundacji Rektorów Polskich, jako instytucji powołanej do działania dla dobra publicznego w dziedzinie edukacji, nauki i kultury, odpowiednie warunki do działania, w tym stałą siedzibę na terenie Uczelni.

  Senat zobowiązuje Dyrektora Administracyjnego do podjęcia działań niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski