Uchwała nr 102/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy - Krajowego Sympozjum Telekomunikacji w postaci aparatury o wartości 83.140,20 zł (osiemdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych i dwadzieścia groszy) na rzecz Instytutu Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki