Uchwała nr 101/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 17 stycznia 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki "Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Daimler Chrysler Rail System Zwus Sp. z o. o. w postaci elementów stanowisk laboratorium Zakładu Sterowania Ruchem Kolejowym o wartości 107.855,00 zł (sto siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych) na rzecz Wydziału Transportu.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki