Uchwała nr 136/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 czerwca 2001 r.

w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Inżynierii Środowiska

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 37 ust. l Statutu PW, wyraża zgodę na utworzenie Zakładu Inżynierii Gazownictwa w Instytucie Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki