Uchwała nr 148/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Politechnikę Poznańską

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Edmundasa Zavadskasa, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Politechniki Poznańskiej.

Sekretarz Senatu

dr Teresa Kotaszewicz

Przewodniczący posiedzenia

prof. dr Stanisław Bolkowski