Uchwała nr 169/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 listopada 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 121 Statutu PW, w nawiązaniu do uchwały Rady m. st. Warszawy z dnia 8.10.2001 r. o bezprzetargowym oddaniu w użytkowanie wieczyste Politechnice Warszawskiej części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Waryńskiego, wyraża zgodę na nabycie prawa wieczystego użytkowania dwóch działek o ogólnej powierzchni 2536 m2, określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


Załącznik do uchwały nr /XLIV/2001
z dnia 21.11.2001 r.

Działki gruntu, do których Politechnika Warszawska nabywa
prawa użytkowania wieczystego

Lp.

Opis

Powierzchnia [m2]

 

Działka nr 8/1 z obrębu 5-05-09

2189

 

Działka nr 8/2 z obrębu 5-05-09

347

 

Razem

2536