Uchwała nr 111/XLIV/2001

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w postaci projektora z ekranem o wartości 44.000,00 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych) na rzecz Wydziału Inżynierii Lądowej.

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki