Uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej
z 1999 roku

Nr

Z dnia

W sprawie

28/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad przyjęć na studia oraz zapewnienia odpowiednich warunków studiowania dla osób niepełnosprawnych

27/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad przyjęć na studia oraz zapewnienia odpowiednich warunków studiowania dla osób niepełnosprawnych

26/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie zasad rozdziału oraz przeznaczenia dodatkowych środków przyznanych Politechnice Warszawskiej przez Komitet Badań Naukowych na prace własne w grudniu 1999 roku

25/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie ogłoszenia Roku Jubileuszowego Politechniki Warszawskiej

24/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie utworzenia Domu Gościnnego Politechniki Warszawskiej

23/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie Programu Socjalnego dla Studentów Politechniki Warszawskiej

22/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na rok 2000

21/XLIV/1999

22.12.1999 r.

sprawie zasad rozliczeń za usługi dydaktyczne zlecane wydziałom i innym jednostkom organizacyjnym PW w roku akademickim 1999/2000

20/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie zasad podziału dotacji na finansowanie działalności dydaktycznej pomiędzy wydziały i inne jednostki organizacyjne PW w 2000 roku

19/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

18/XLIV/1999

22.12.1999 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. nauczycieli akademickich

17/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

16/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie zgody na nabywanie składników mienia ze środków pochodzących z dotacji celowych

15/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie wyboru odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

14/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW

13/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie utworzenia Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni oraz wprowadzenia regulaminu jego wykorzystania

12/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia w r. akad. 2000-2001

11/XLIV/1999

24.11.1999 r.

w sprawie zwolnień kandydatów ze sprawdzianu klasyfikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów w PW w latach 2000-2002

10/XLIV/1999

20.10.1999 r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. studentów

  9/XLIV/1999

20.10.1999 r.

w sprawie powołania komisji senackich

  8/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  7/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie dyrektora administracyjnego Politechniki Warszawskiej

  6/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Marynarki Wojennej

  5/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  4/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie badania finansowego Uczelni za rok 1999

  3/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie przedłużenia okresu działania komisji senackiej

  2/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie ustalenia zadań komisji senackich w kadencji 1999-2002

  1/XLIV/1999

29.09.1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zakup aparatury