Uchwała nr 5/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 121 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy ALCATEL POLSKA S. A. w kwocie 85 tys. zł przeznaczonej na zakup infrastruktury teleinformatycznej dla Zakładu Teleinformatyki i Telekomunikacji w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki