Uchwała nr 24/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie utworzenia Domu Gościnnego Politechniki Warszawskiej

  Działając na podstawie § 46 ust. l Statutu PW, w związku z uchwałami Senatu PW:

nr 5/XLIII/96 z dnia 27 listopada 1996 r. o konieczności zredukowania deficytu budżetowego w działalności dydaktycznej oraz działaniach zmierzających do realizacji tego celu, nr 152/XLIII/99 z dnia 24 marca 1999 r. dotyczącej "Założeń Programu Inwestycyjnego i Programu Pracowniczego w Politechnice Warszawskiej", nr 13/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie utworzenia Funduszu Modernizacji i Rozwoju Uczelni oraz wprowadzenia regulaminu jego wykorzystania i nr 14/XLIV/99 z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zachowania mienia nieruchomego PW,

Senat PW zwraca się do Rektora PW o podjęcie działań zmierzających do przekształcenia należącego do PW obiektu, położonego przy ul. Górnośląskiej 14, znanego pod nazwą "DS Sezam", w Dom Gościnny Politechniki Warszawskiej, z możliwością komercyjnego przeznaczenia wydzielonej części tego obiektu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki