Uchwała nr 3/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie przedłużenia okresu działania komisji senackiej

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 50 ust. l Statutu PW, postanawia przedłużyć okres działania senackiej komisji ds. kampusów akademickich na kadencję 1999-2002.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki