Uchwała nr 6/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa przez Akademię Marynarki Wojennej

  Po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym profesora Józefa Urbańskiego, Senat Politechniki Warszawskiej postanawia poprzeć inicjatywę nadania Mu tytułu doktora honoris causa Akademii Marynarki Wojennej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki