Uchwała nr 8/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 121 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Hewlett-Packard w postaci aparatury kontrolno-pomiarowej o wartości 275.886 $ USA na rzecz Instytutu Radioelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki