Uchwała nr 15/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999r.

w sprawie wyboru odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 193 ust. 4 Statutu PW, wybierana członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej ds. studentów w kadencji 1999-2002, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 15/XLIV/99

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

nauczyciele akademiccy:

prof. dr hab. Zdzisław Celiński

- Wydział Elektryczny

dr inż. Sylwester Gładyś

- Wydział Transportu

mgr inż. Anna Klepańska

- Wydział Budownictwa Mechaniki i Petrochemii

dr inż. Lech Lewandowski

- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

dr inż. Przemysław Majewski

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

dr inż. Jerzy Wojciechowski

- Wydział Geodezji i Kartografii

studenci:

Jacek Szymański

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Piotr Żołopa

- Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Mirosław Trzpil

- Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Janusz Wolak

- Wydział Chemiczny