Uchwała nr 27/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 22 grudnia 1999 r.

w sprawie nadania imienia prof. dr hab. Jerzego Witolda Wyrzykowskiego Auli w Gmachu Inżynierii Materiałowej

  Działając na podstawie § 13 oraz § 20 ust. 3 Statutu PW, mając na względzie szczególne zasługi zmarłego Prorektora ds. Rozwoju, prof. dr hab. Jerzego Witolda Wyrzykowskiego dla całej Uczelni oraz dla Wydziału Inżynierii Materiałowej, Senat Politechniki Warszawskiej, na wniosek Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej, postanawia nadać imię Profesora Auli w Gmachu Inżynierii Materiałowej.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki