Uchwała nr 4/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 29 września 1999 r.

w sprawie badania finansowego Uczelni za rok 1999

  Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 46 ust.2 pkt l Statutu PW w związku z art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591), postanawia do badania sprawozdania finansowego Politechniki Warszawskiej za rok 1999 wybrać biegłego rewidenta - Biuro Rachunkowe Helena Świeżak.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki