Uchwała nr16/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie zgody na nabywanie składników mienia ze środków pochodzących z dotacji celowych

  Działając na podstawie § 121 Statutu PW, Senat Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na nabywanie przez Rektora PW na rzecz Uczelni składników mienia o wartości większej niż określona w § 121 Statutu, których koszty nabycia w całości lub części są pokrywane ze środków pochodzących z dotacji celowych przyznanych przez ustawowo upoważnione do tego podmioty, jeżeli warunki przyznania dotacji określają nabywane składniki mienia i nie pozostawiają Uczelni możliwości zmiany przeznaczenia środków pochodzących z tych dotacji, a część kosztów nabycia pokrywana ze środków Uczelni nie przekracza wartości określonej w § 121 Statutu.

Nabycie składników mienia zgodnie z powyższymi zasadami nie wymaga każdorazowej zgody Senatu.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki