Uchwała nr 17/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 24 listopada 1999 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 120 ust. 2 Statutu PW, wyraża zgodę na przyjęcie darowizny od firmy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w postaci kwoty w wysokości 50.000 PLN na rzecz laboratorium Inżynierii Gazownictwa Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji na Wydziale Inżynierii Środowiska.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki