Uchwała nr 10/XLIV/1999

Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 20 października 1999r.

w sprawie wyboru komisji dyscyplinarnej ds. studentów

  Senat Politechniki Warszawskiej, działając na podstawie § 193 ust. 4 Statutu PW, wybiera na członków komisji dyscyplinarnej ds. studentów w kadencji 1999-2002, osoby wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

 

Sekretarz Senatu

R e k t o r

dr Teresa Kotaszewicz

prof. dr hab. Jerzy Woźnicki


załącznik do uchwały Senatu PW nr 10/XLIV/99

Komisja Dyscyplinarna ds. Studentów

Dr hab. Adam Bieńkowski

- Wydział Mechatroniki

Dr inż. Andrzej Chwiej

- Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii

Dr Halina Chojnowska-Łoboda

- Wydział Inżynierii Materiałowej

Dr Witold Gedymin

- Wydział Geodezji i Kartografii

Dr Andrzej Gołdon

- Wydział Chemiczny

Prof. Janusz Mazur

- Wydział Elektryczny

Dr Jerzy Narkiewicz-Jodko

- Wydział EiTI

Aneta Pobudkowska

- stud. Wydział ICHiP

Krzysztof Polak

- stud. Wydział EiTI

Dr Marek Poncyliusz

- Wydział SiMR

Maciej Smolarczyk

- stud. Wydział EiTI

Tomasz Zieliński

- stud. Wydział SiMR

Piotr Żakowski

- stud. Wydział Transportu

Dr Zbigniew Żebrowski

- Wydział SiMR

Michał Żurek

- stud. Wydział SiMR